Wat is schuldhulpverlening? Zijn er verschillende soorten schuldhulpverlening? En biedt St. Humentum schuldhulpverlening aan?

Schulden kunnen zeer problematisch zijn. Schuldeisers sturen aanmaningen, er staat een deurwaarder voor de deur of je wordt mogelijk het huis uitgezet.  In dat geval is de schuldhulpverlening of schuldsanering een mogelijke oplossing.

Bij schuldhulpverlening worden inkomsten, uitgaven en schulden beheerd door een schuldhulpverlener. Het doel is om schulden zo snel mogelijk af te betalen. Allereerst wordt er een overzicht gemaakt van inkomsten en uitgaven. Daarna wordt een budget opgesteld dat gebruikt wordt als leefgeld. Het bedrag dat overblijft wordt maandelijks door de schuldhulpverlener uitgekeerd aan de schuldeisers. Dit traject kan tot drie jaar duren, afhankelijk van de hoogte van het budget en de schulden. De schuld wordt 100% afbetaald.

Is 100% afbetaling binnen drie jaar niet mogelijk? Dan biedt de schuldsanering uitkomst. In de schuldsanering krijg je te maken met een Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dit is een wettelijk bepaald bedrag dat jij overhoudt als ‘spaarpotje’ om de dagelijkse boodschappen en de vaste lasten te voldoen. Je leeft dan op bijstandsniveau. De schuldsaneerder heeft berekend dat jij onmogelijk in 3 jaar alle schulden kan afbetalen. Hij/zij maakt daarom afspraken met de schuldeisers over het te betalen bedrag en doet een voorstel om de schulden in drie jaar tegen finale kwijting af te betalen. Dit traject mag maximaal 36 maanden (of 3 jaar) duren. Na 3 jaar wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Bij St. Humentum zijn er voldoende Budgetcoaches die jou ondersteunen in het schuldhulp- of schuldsaneringstraject. Bijvoorbeeld door samen te onderzoeken of uitgaven verminderd kunnen worden. 

Let wel, de Budgetcoaches zijn geen schuldhulpverleners of schuldsaneerders.

Arnout Cavadino

Sterk in: marketing, communicatie, internet, coaching, organisatie en interim management. Betrokken bij: Cultuursaam, Nieuwsbrievenspecualist, Bizzcoaching.

Translate »