Ik wil graag hulp bij het verruimen van mijn inkomen. Welke mogelijkheden zijn er om mijn inkomen te vergroten ? En (hoe) kan St. Humentum mij hierbij adviseren?

Inkomensverruimende middelen zijn manieren om jouw inkomen aan te vullen, vaak met hulp van de overheid. Enkele voorbeelden van inkomensverruimende middelen zijn:

  1. Toeslagen. Ga naar www.belastingdienst.nl voor de aanvraag van toeslagen.
  2. Kwijtschelding van belastingen. Ieder jaar ontvang je een aanslag voor de gemeentebelasting en de waterschapsbelasting. Als jij deze belastingen niet of moeilijk kan betalen dan vraag je kwijtschelding aan. Informatie over kwijtschelding vind je altijd bijgevoegd bij de aanslag.
  3. Kinderbijslag. Heb jij kinderen? Dan ontvang je iedere drie maanden kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag vind je hier.
  4. Tegemoetkoming schoolkosten en studiefinanciering. Schoolgaande en studerende kinderen zijn duur. Gelukkig zijn er allerlei manieren om dit een beetje goedkoper te maken. Ga naar DUO.nl voor financiële bij studerende kinderen. Voor een tegemoetkoming schoolkosten ga je naar de gemeente.
  5. Regelingen en fondsen. Gemeenten hebben vaak regelingen voor mensen met een lager inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de meedoen-regeling voor sport. Vraag jouw gemeente zelf welke regelingen zij hebben.

Ben jij na de bovenstaande tips nog op zoek naar mogelijkheden om jouw inkomen te verruimen? Neem dan contact op met St. Humentum. Een Budgetcoach ondersteunt jou bij het aanvragen van toeslagen, de kwijtschelding van belastingen en andere mogelijke inkomensverruimende middelen.

Arnout Cavadino

Sterk in: marketing, communicatie, internet, coaching, organisatie en interim management. Betrokken bij: Cultuursaam, Nieuwsbrievenspecualist, Bizzcoaching.

Translate »