Ik heb schulden en moet mogelijk de schuldhulpverlening of schuldsanering in. Wat houdt dit in?

Schuldhulpverlening verloopt via een aantal fases. Voor de start van schuldhulpverlenings- of schuldsaneringstraject wordt jouw situatie al onder de loep genomen.

  • Er wordt gekeken of jij in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening of de schuldhulpsanering.
    Zijn jouw schulden binnen 36 maanden (of 3 jaar) op redelijke wijze af te betalen? Dan kom je niet in aanmerking voor een schuldhulpverleningstraject. Jij kan namelijk jouw schulden voor 100% af betalen binnen een redelijke termijn. * 
  • Er wordt gekeken of jouw schulden middels een minnelijk traject (buiten de rechtbank om) of middels een wettelijk traject (met tussenkomst van de rechtbank) wordt afgehandeld.
  • De schuldhulpverlener (iemand die jou helpt, ondersteunt en toeziet dat je je aan de regels houdt) checkt of de schuldeisers akkoord gaan met een mogelijk schuldhulpverlenings- of schuldsaneringstraject.

Kan er een traject worden opgestart? 

Dan wordt allereerst jou ‘Vrij te laten bedrag’ (Vtlb) bepaald. Dit bedrag houd jij over als ‘spaarpotje’ om de dagelijkse boodschappen en de vaste lasten te voldoen. Je leeft dan op bijstandsniveau. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. 

Het jouw inkomen dat boven het Vrij te laten bedrag (Vtlb) uitkomt, wordt gedurende 36 maanden (3 jaar) gespaard door de schuldhulpverlener. Het gespaarde bedrag wordt na 36 maanden (ofwel 3 jaar) verdeeld over de schuldeisers.

Het gespaarde bedrag is mogelijk niet genoeg om alle schuld mee af te betalen. Daarom dienen schuldeisers eerst akkoord te gaan met het voorstel voor het schuldhulpverleningstraject voordat dit traject daadwerkelijk van start gaat. 

Accepteren de schuldeisers het voorgestelde bedrag en gaan zij akkoord met het voorstel? Dan wordt na afloop van het traject van 36 maanden (3 jaar) de rest van jouw schulden kwijtgescholden.

Na afloop van het traject, als je de 36 maanden, goed hebt doorlopen, betaalt de schuldhulpverlener het gespaarde bedrag aan de schuldeisers. Na deze periode heb jij niet langer een zogenoemde ‘uitstaande schuld’. Mits je natuurlijk geen nieuwe schulden maakt.

———

* Schakel wel de hulp in van St. Humentum. Een Budgetcoach helpt uit te zoeken of je in aanmerking komt voor een 100% afbetaling via een kredietbank. Een lening bij de bank kan overzicht bieden. Door alle schuldeisers middels een lening te betalen houd jij maar één schuldeiser (de bank) over.

Arnout Cavadino

Sterk in: marketing, communicatie, internet, coaching, organisatie en interim management. Betrokken bij: Cultuursaam, Nieuwsbrievenspecualist, Bizzcoaching.

Translate »