Ik heb een afspraak met een Budgetcoach. Hoelang duurt een traject met een Budgetcoach en hoe verloopt dit traject?

De lengte van het traject is afhankelijk van de financiële hulpvraag. Soms zijn mensen geholpen met het op orde brengen van hun financiën. Dit kan in één tot vijf afspraken. Anderen hebben schulden of zeer weinig inzicht in hun inkomsten en uitgaven, en dienen daardoor voor langere tijd begeleid te worden. Dit kan maanden, soms jaren duren. Kortom, hoe lang en intensief we samen aan de slag gaan, is afhankelijk van je huidige situatie en wat je wilt bereiken.

Jouw allereerste contact met een Budgetcoach van St. Humentum omvat een intakegesprek. In dit gesprek stellen we de hulpvraag vast en worden doelen opgesteld.

De Budgetcoach komt met een (stappen)plan om jou te helpen. De Budgetcoach bespreekt dit plan met jou en samen bepalen jullie hoeveel hulp en begeleiding er nodig is om de financiële problemen op te lossen. Er volgen dan meer afspraken waarin je samen met de Budgetcoach aan de slag gaat.

Arnout Cavadino

Sterk in: marketing, communicatie, internet, coaching, organisatie en interim management. Betrokken bij: Cultuursaam, Nieuwsbrievenspecualist, Bizzcoaching.

Translate »