Statuten

De Stichting is opgericht aan de hand van de volgende statuten:

Het doel van de stichting is het ontzorgen en ontwikkelen van mensen. Zowel op persoonlijk als zakelijk gebied in Den Haag en omstreken. 

  • Stichting Humentum doet dit door zo dicht mogelijk op haar doelgroepen te opereren. Dichtbij taal en cultuur.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een aantal programma’s uit te voeren, waaronder hulpverlening bij financiële problemen, budgetcoaching, het begeleiden en coachen van doelgroepen op andere leefgebieden -en het begeleiden van andere processen die ontzorgen en ontwikkelen van  mensen (particulieren en ondernemers) tot gevolg kunnen hebben. 
  • De stichting heeft geen winstoogmerk. Translate »