Privacybeleid

Het privacybeleid van Stichting Humentum

Stichting Humentum verzamelt de gegevens die je via het aanmeldformulier op de website of een andere wijze aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn basisgegevens die wij nodig hebben om in contact met jou te treden, bijvoorbeeld naam, telefoonnummer en e-mail adres.

Gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over jouw financiële situatie, slaan wij – nadat jij toestemming hebt gegeven aan de aan jou toegewezen budgetcoach – op in een dossier in een beveiligde omgeving. Alleen jij en de gecertificeerde budgetcoach hebben toegang tot de gegevens.

Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt om rapportages, bijvoorbeeld over het aantal geholpen cliënten, van de Humentum organisatie te rapporteren. Deze gegevens zijn openbaar maar altijd geanonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens niet te herleiden zijn tot een specifieke persoon.

Jouw privacy rechten
Vanwege de privacy wetgeving kan je:
1. Altijd je dossier inzien
2. Je gegevens laten veranderen als er iets onjuist in staat
3. Je dossier en gegevens laten verwijderen vóór de standaard bewaartermijn van 2 jaar nadat je geholpen bent
4. Bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens

Meer informatie over je privacy rechten: klik hier

Translate »