Inhoud

Onze missie

Stichting Humentum helpt mensen met vragen en problemen rondom geld. Dat doen we dicht bij hun eigen taal en cultuur.  

Stichting Humentum biedt een luisterend oor aan of concrete hulp met financiële coaching. Waar nodig zoren we ook voor begeleiding naar andere ketenpartners, zoals de Gemeente. Stichting Humentum beoogt mensen in Den Haag e.o. te ontzorgen (financiële) stress en hulp te bieden bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Stichting Humentum helpt ondernemers met (financiële) problemen. We proberen ondernemers eerst te ontzorgen en, waar mogelijk, ze te helpen hun bedrijf te saneren, door te starten of te laten groeien. We werken samen met budgetcoaches en verschillende experts.

Bij het helpen van ondernemen streeft Stichting Humentum ernaar om de kosten voor ondernemers zo laag mogelijk te houden.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Humentum bestaat uit:

  1. Dilek Günes-Yilmaz , Juridische en fiscale zaken. opleidingen en algemeen bestuurslid.
  2. Jan-Arnout Cavadino, voorzitter en portefeuille marketing en communicatie.
  3. Bert Bruin. coördinator vrijwilligers en algemeen bestuurslid.
  4. Jack Gerrist, penningmeester en algemeen bestuurslid.

Statuten

De Stichting is opgericht aan de hand van de volgende statuten:

Het doel van de stichting is het ontzorgen en ontwikkelen van mensen. Zowel op persoonlijk als zakelijk gebied in Den Haag en omstreken. 

Stichting Humentum doet dit door zo dicht mogelijk op haar doelgroepen te opereren. Dichtbij taal en cultuur.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een aantal programma’s uit te voeren, waaronder hulpverlening bij financiële problemen, budgetcoaching, het begeleiden en coachen van doelgroepen op andere leefgebieden -en het begeleiden van andere processen die ontzorgen en ontwikkelen van  mensen (particulieren en ondernemers) tot gevolg kunnen hebben. 

ANBI Stichting

Stichting Humentum heeft sinds 2018 de ANBI status. Stichting Humentum heeft geen winstdoelstelling en haar bestuurders werken allemaal onbezoldigd. Stichting Humentum verwelkomt giften die vervolgens officieel aftrekbaar zijn van de belasting.

https://www.humentum.nl/wp-content/uploads/2022/04/Humentum_Jaarverslag_2018.pdf

https://www.humentum.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2019-2020.pdf

Translate »