Eerste hulp voor bedrijven

Inleiding, eerste hulp voor bedrijven

Bij Humentum onderzoeken we eerst of je als ondernemer wel bij ons op het goede adres bent. Is er een wederzijdse klik en kunnen we de hulp bieden die je nodig hebt dan starten we direct met een uitgebreid intakegesprek.

Intake

Bij de intake stellen  we een aantal vragen om erachter te komen hoe urgent, hoe groot  de problemen zijn en welke ondernemersvraagstukken er nog meer zijn:

 • Hoe hoog zijn de schulden? Hoe zijn ze ontstaan? Wie zijn de schuldeisers?
 • Hoe gaat het met het bedrijf? Wat is de eerste inschatting van overlevingskans op korte en langere termijn?
 • Wat is de prognose van omzet en kosten?
 • Kan de ondernemer privé nog de vaste lasten betalen?
 • Is er sprake van urgentie?

Ook geven we tijdens onze kennismaking uitleg over de mogelijke trajecten van hulpverlening: wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden. Bij welk deel kunnen we je vanuit de Stichting rechtsreeks ondersteunen en voor welk deel is er extra expertise nodig of doorverwijzing naar ketenpartners. De mogelijkheden bij een mogelijke doorstart of herstart kunnen in een latere vervolgstap nader worden bepaald. Indien de klant verder wilt, dan wordt er een overeenkomst gemaakt en getekend. Op basis van de intake wordt samen besloten of Stichting Humentum de beste partij is om te helpen of dat de ondernemer wordt doorverwezen.

Mogelijke vervolgstappen

 1. Doorverwijzing
  De ondernemer wordt doorverwezen naar de Gemeente of een partner als dat in het belang van de ondernemer is.
 2. Overbrugging crisis.
  Stichting Humentum heeft kennis van de gangbare regelingen voor ondersteuning vanuit de Overheid en van mogelijkheden van krediet en herfinanciering via o.a. Qredits. In overleg kan worden bekeken of dit interessante mogelijkheden voor de ondernemer zijn.
 3.  Stoppen
  Indien blijkt dat een onderneming niet (meer) levensvatbaar is ondersteunen we de ondernemer met het ordelijk beëindigen van het bedrijf en begeleiden we de ondernemer naar de Gemeente.
 4.  Doorstart
  Indien na gesprekken en een positieve SWOT analyse doorstart als reële optie wordt gezien, worden adviezen gegeven hoe een bedrijf weer het beste gestabiliseerd kan worden en vervolgens weer kan groeien (zie ook punt 4).
 5.  Deeloplossingen op maat (afhankelijk van specifieke hulpvragen en bij voorkeur na een analyse van de sterke en zwakke punten (SWOT). 
 • Administratief
 • Financieel
 • Kredietmogelijkheden
 • Fiscaal
 • Juridisch
 • Organisatorisch
 • Personeel
 • Marketing en communicatie

Teamwork én persoonlijke aandacht

Ondernemers helpen vraagt om maatwerk en teamwork, maar óók om een persoonlijke touch. Stichting Humentum werkt zoveel mogelijk met één contactpersoon die gesteund wordt door een team van specialisten, De contactpersoon behartigt dan alle belangen en beantwoordt alle vragen, maar kan altijd een beroep doen op de specialisten en partners van Stichting Humentum.

Ook interesse om bedrijven te helpen of heb je juist hulp nodig?

Stuur ons een e-mail: info@humentum.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Translate »